-Thông thường máy rửa xe gia đình rất hay bị hư role áp lực khiến máy không thể hoạt động.
-Role áp lực chất lượng cao NA-0212 dành cho máy rửa xe gia đình. Nếu máy bị hư role chúng ta chỉ cần thay role vô là máy của chúng ta có thể hoạt động trở lại bình thường.

Bài viết liên quan:

Mặt Hàng Liên Quan