-THÔNG TIN SẢN PHẨM

-Thông thường cục kết nối nhanh bằng nhựa theo máy rửa xe gia đình rất dễ bị hỏng ren kết nối do được làm bằng nhựa. Để khắc phục tình trạng đó quý khách hàng có thế thay thế bằng cục cút nối nhanh bằng đồng cho độ bền cao hơn nhiều lân, đẹp hơn và kết nối nhanh chóng hơn.

-Khi ta thay thế cục kết nối nhanhh bằng đồng: Máy nhìn chắc chắn hơn, đẹp hơn và không lo bị hư cục kết nối do bị tuôn ren.


Bài viết liên quan:

Mặt Hàng Liên Quan