-THÔNG TIN SẢN PHẨM:

-Giúp chông xoắn dây áp lực

-Giúp dễ dàng thao tác khi sử dụng máy rửa xe HIROMA

-Kết nối dễ dàng với máy rửa xe HIROMA

Bài viết liên quan:

Mặt Hàng Liên Quan